Drodzy Doktoranci 

Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na II edycję Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych (KMT AMU), która odbędzie w dniach 15-18 września 2016 roku w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie k. Warszawy.

W tegorocznej edycji zachęcamy do udziału doktorantów reprezentujących nauki techniczne i nauki o życiu.

Druga edycja KMT AMU będzie miała formę warsztatów, połączonych z dyskusjami panelowymi i wykładami popularnonaukowymi. Zaproszone grono polskich naukowców i specjalistów z różnych dziedzin naukowych dołoży wszelkich starań, aby program naukowy wydarzenia pozwolił na zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej analizy statystycznej i wizualizacji wyników badań. Ponadto w czasie spotkania uczestnicy KMT będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności miękkich podczas warsztatów z autoprezentacji i emisji głosu.

W programie przewidziane jest spotkanie integracyjne mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny naukowe - przede wszystkim nauki o życiu i nauki techniczne, co pozwoli na integrację młodego środowiska naukowego i jednocześnie może być dobrym początkiem interdyscyplinarnej współpracy, która z pewnością pomoże w dalszej karierze naukowej.

Podczas II edycji szkoły letniej KMT AMU odbędzie się konkurs na najlepszą prezentację naukową. Nagrodą główną ufundowaną przez Grupę ADAMED jest 2500 zł, które zwycięzca może przeznaczyć na udział w wybranej konferencji naukowej.

Doktoranci pięciu najwyżej ocenionych zgłoszeń będą zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

Dołożymy wszelkich starań, aby II edycja Kuźni Młodych Talentów zapisała się w pamięci uczestników jako udane spotkanie zarówno pod względem merytorycznym, jak i towarzyskim.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w II edycji Kuźni Młodych Talentów!

Do zobaczenia!
Rada Programowa 
II edycji Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych

Organizatorzy