Zgłoś swój udział!

Ważne terminy

4.05.2016 r. - Rozpoczynamy nabór wniosków do KMT AMU 

3.06.2016 
- Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń.

06.06.2016 r.  - Poinformowanie uczestników drogą mailową o zakwalifikowaniu do Kuźni Młodych Talentów. 
Przesłanie danych do uiszczenia opłaty zjazdowej. Wysłanie informacji do pięciu wybranych osób o uzyskaniu grantów wyjazdowych.

20.06.2016 r.  - Ostateczny termin dokonania opłaty zjazdowej.

15-18.09.2016 r. – II edycja Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych!

Opłata zjazdowa

Opłata wynosi: 400 zł

W ramach opłaty zapewniamy:
  • nocleg, 
  • pełne wyżywienie (w tym uroczysty obiad oraz kolacja integracyjna), 
  •  transport: - z Warszawy do Jabłonny (15.09.2016), - z Jabłonny do Warszawy (18.09.2016),
  • materiały konferencyjne.

(Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów transportu z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem).